Forside

Jeg hedder Kirsten-Marie Jacobsen og er født i år 1961.

I 2009 blev jeg uddannet ID psykoterapeut og derefter har jeg taget et år i systemisk narrativ familieterapi og et år i systemisk strukturel familieterapi.

Siden 1989 har jeg arbejdet med mennesker og jeg har 11 års erfaring med terapi fra egen praksis.

Jeg har erfaring med individuel, par- og familieterapi. Derudover har jeg tidligere arbejdet med småbørn, udsatte og anbragte unge, voksne med dobbeltdiagnoser, voksne med senhjerneskader, børn af psykisk syge forældre, coach / mentor for borgere der er tilknyttet jobcentret, børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret (ADD, ADHD, AUTISME).

I mit daglige virke arbejder jeg som familieterapeut i Silkeborg Kommune. Mit arbejde består i at give supervision individuelt og i gruppeforløb. Med barnet som udgangspunkt yder jeg støtte og behandling til familier som er udfordret i forhold til at have et- eller flere børn med diagnose(r).

Det kan være diagnoser som:

  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret (ADHD, ADD, autisme)
  • Angst
  • Depression
  • Stress
  • Spiseforstyrrelser
  • OCD
  • Diagnoser indenfor fysiske udviklingsforstyrrelser

I min praksis tilbyder jeg psyko- eller familieterapi til dig som enkeltperson, til jer som par eller forældre og til jer som familie.

Som uddannet ID-psykoterapeut arbejder jeg ud fra en sammenfatning af flere forskellige teorier og metoder. På denne måde kan jeg skræddersy terapien så den imødegår netop dine behov.

Jeg møder dig / jer med indføling, medfølelse og uden fordømmelse og jeg vil støtte din / jeres proces med stor respekt og omsorg. Terapi-sessionen er dit / jeres rum til selvpleje, fordybelse og indsigt og jeg som terapeut, er din / jeres støtte.

Jeg tilpasser altid terapien individuelt således at netop dine / jeres behov varetages.

I terapien handler det bl.a. om:

  • At skabe klarhed om udfordringernes karakter og ikke lade dem tage magten
  • At få øje på ressourcer og på det der er vigtigt, som giver håb og livskraft
  • At turde bryde gamle og uhensigtsmæssige mønstre og finde nyt fodfæste gennem handlinger, der bringer os tættere på os selv

Energien følger fokus, hvilket for mig har betydning, både i relationer, sind, krop og sjæl.

Det vil sige, at det du tænker, eller det du gør, det er det som næres og vokser / dér hvor energien bæres hen. Så tænker eller handler du positivt, så næres dette, og tænker eller handler du negativt, så er det i stedet dét der næres.

En af mine overbevisninger er at ”alle gør det så godt de kan” og dette er mit positive udgangspunkt i mødet med alle.

Du ligger selv inde med nøglerne til alle løsningerne – jeg hjælper dig med at finde dine nøgler. Du vil opleve bevidstgørelse, mønsterbrydning og forandring.

 

Få samtaler kan være en god investering og gøre en stor forskel for, at få skabt bedre trivsel og sundhed og jeg lægger vægt på et tillidsfuldt, åbent og værdigt samarbejde.

 

Diskretion og tavshedspligt er en selvfølgelighed i mit arbejde.